Снимка от семинар на Булагро 98
Снимка от семинар на Булагро 98

Presentation from Dr. Laszlo Kőröshi
Presentation from Dr. Laszlo Kőröshi

Presentation from Ivaylo Galabov
Presentation from Ivaylo Galabov

Снимка от семинар на Булагро 98
Снимка от семинар на Булагро 98

1/5

Птицевъдният отрасъл се развива изключително динамично през последните десет години. Навлизат нови технологии за отглеждане, налагат се нови стандарти за хранене на птиците, здравеопазването и хуманното отношение към птиците се утвърждава като приоритет пред производители и потребители на птичи продукти. В тази среда ролята на техническият сервиз е решаваща за добрите производствени резултати.

Техническа помощ

Семинари

Булагро 97 АД организира семинари с цел представяне на новостите в развитието на отрасъла и дискутиране на актуалните проблеми. Нашият екип от специалисти, консултанти и сътрудници ще намери бързо и правилно решение на всеки поставен проблем. Неговата задача е да помогне с всичко, което е необходимо, за постигането на  отлични производствени резултати. ​

Партньори

Лабораторна диагностика.

www.alimenti-bg.com

Lohmann Tierzuht GmbH

www.ltz.de

Спец. литература

Заглавна страница на списание Poultry News
Заглавна страница на списание Poultry Technical

За още Poultry News

натиснете тук

За още Technical News

натиснете тук