Снимка от семинар на Булагро 98
Снимка от семинар на Булагро 98

press to zoom
Presentation from Dr. Laszlo Kőröshi
Presentation from Dr. Laszlo Kőröshi

press to zoom
Presentation from Ivaylo Galabov
Presentation from Ivaylo Galabov

press to zoom
Снимка от семинар на Булагро 98
Снимка от семинар на Булагро 98

press to zoom
1/5

Птицевъдният отрасъл се развива изключително динамично през последните десет години. Навлизат нови технологии за отглеждане, налагат се нови стандарти за хранене на птиците, здравеопазването и хуманното отношение към птиците се утвърждава като приоритет пред производители и потребители на птичи продукти. В тази среда ролята на техническият сервиз е решаваща за добрите производствени резултати.

Техническа помощ

Семинари

Снимка от семинар на Булагро 97

Булагро 97 АД организира семинари с цел представяне на новостите в развитието на отрасъла и дискутиране на актуалните проблеми. Нашият екип от специалисти, консултанти и сътрудници ще намери бързо и правилно решение на всеки поставен проблем. Неговата задача е да помогне с всичко, което е необходимо, за постигането на  отлични производствени резултати. ​

Партньори

Лабораторна диагностика.

www.alimenti-bg.com

Lohmann Breeders

https://lohmann-breeders.com

Спец. литература

LOHMANN-Brown-Classic-Cage.jpg
LOHMANN-LSL-Classic-Cage.jpg
Screenshot 2022-10-10 at 11.21.53.png
Screenshot 2022-10-10 at 11.21.37.png
Заглавна страница на списание Poultry News