top of page

Птицевъдният отрасъл се развива изключително динамично през последните десет години. Навлизат нови технологии за отглеждане, налагат се нови стандарти за хранене на птиците, здравеопазването и хуманното отношение към птиците се утвърждава като приоритет пред производители и потребители на птичи продукти. В тази среда ролята на техническият сервиз е решаваща за добрите производствени резултати.

Техническа помощ

Семинари

Снимка от семинар на Булагро 97

Булагро 97 АД организира семинари с цел представяне на новостите в развитието на отрасъла и дискутиране на актуалните проблеми. Нашият екип от специалисти, консултанти и сътрудници ще намери бързо и правилно решение на всеки поставен проблем. Неговата задача е да помогне с всичко, което е необходимо, за постигането на  отлични производствени резултати. ​

Партньори

Лабораторна диагностика.

www.alimenti-bg.com

Lohmann Breeders

https://lohmann-breeders.com

Спец. литература

LOHMANN-Brown-Classic-Cage.jpg
LOHMANN-LSL-Classic-Cage.jpg
Screenshot 2022-10-10 at 11.21.53.png
Screenshot 2022-10-10 at 11.21.37.png
Заглавна страница на списание Poultry News
bottom of page