Птицевъдният отрасъл се развива изключително динамично през последните десет години. Навлизат нови технологии за отглеждане, налагат се нови стандарти за хранене на птиците, здравеопазването и хуманното отношение към птиците се утвърждава като приоритет пред производители и потребители на птичи продукти. В тази среда ролята на техническият сервиз е решаваща за добрите производствени резултати.

Техническа помощ

Семинари

Булагро 97 АД организира семинари с цел представяне на новостите в развитието на отрасъла и дискутиране на актуалните проблеми. Нашият екип от специалисти, консултанти и сътрудници ще намери бързо и правилно решение на всеки поставен проблем. Неговата задача е да помогне с всичко, което е необходимо, за постигането на  отлични производствени резултати. ​

Партньори

Лабораторна диагностика.

www.alimenti-bg.com

Lohmann Tierzuht GmbH

www.ltz.de

Спец. литература

Заглавна страница на списание Poultry News
Заглавна страница на списание Poultry Technical

За още Poultry News

натиснете тук

За още Technical News

натиснете тук

Птицеферма Булагро

2237 Драговищица, България

тел: +359 7118 2222

моб: +359 899 873 555

моб: +359 899 159 103

bulagro@gmail.com

© 2020 by Bulagro 97