top of page

НАШАТА ИСТОРИЯ

Нашата компания Булагро 97 АД е създадена през 1997 г., с предмет на дейност птицевъдство. С вдъхновение и голям ентусиазъм започнахме да развиваме своята дейност във всички сегменти на птицевъдния бизнес. Изградихме няколко Ферми, Люпилни, Фуражен цех и Търговски складове, както и офиси в три български града. Разгърнахме мащабна производствена и търговска дейност. Натрупания опит и знания предопределиха по тясна специализация на дейността с цел постигане на по-добри производствени и финансови резултати. С ясна визия, внимание към детайлите и професионален опит  ние се концентрирахме върху развъждането на високопродуктивни хибриди за промишлено производство на яйца.

 

Изпълнихме няколко Инвестиционни проекта съфинансирани по Европейски програми, което ни позволи бързо да изградим модерна развъдна ферма. Интензивен обмен на научна информация с нашите партньори от Lohmann Breeders GmbH, научните среди в България и ЕС спомагат нашата развъдна дейност. Екип от мотивирани и квалифицирани специалисти е в основата на нашите добри производствени резултати.

Old Hatchery.png

ЗА БУЛАГРО 97

Булагро 97 АД използва иновативна технология и оборудване от водещи фирми. Дългогодишният опит и стремеж към най-високо ниво на автоматизация определят стратегията за развитие на материалната база на дружеството. Производството е организирано така, че да изпълнява поставените  цели:  

 

 • перфектно качество 

 • отлични условия на труд 

 • висока производителност 

 • опазване на околната среда  

 • висока енергийна ефективност

 

Специализирани  камиони от нова генерация  и опитен екип от шофьори и спедитори гарантират бързото и надеждно транспортиране на носачките от люпилнята до фермите на клиентите. Квалифицирани специалисти и дългогодишни партньори осигуряват експресен и компетентен сервиз на нашите клиенти. Опитен екип от мениджъри и консултанти предвижда детайлно тенденциите на пазара на яйца, за да бъдат предлаганите от нас продукти адекватен отговор, 

осигуряващ предимство на нашите клиенти.

БУЛАГРО 97 АД реализира инвестиционен проект, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 

Инвестиционният проект включва:

 1. Изграждане на нова сграда за продуктивни родители

 2. Клетъчно оборудването за отглеждане на родители 

 3. Машини за автоматизация на овоскопиране и прехвърляне на яйца

 4. Мацератор за люпилни отпадъци с шнек

 5. Система за климатичен контрол в Люпилнята

 6. Робот за ваксиниране и третиране на човката.

С осъществяването на този проект, компанията увеличи капацитета за отглеждане на продуктивни птици и модернизира люпилнята, като внедри високо технологично оборудване за автоматизация на манипулациите с яйца и птици. 

Целта на инвестицията е свързана с увеличаване на производството на яйца за люпене, въвеждане на нови, алтернативни технологии за отглеждане на продуктивни родители и модернизиране на съществуващите производствени мощности. 

IMG_3957_edited.png

Развъдна ферма Драговищица, е разположена на 40 000 кв.м. В границите на имота са обособени ферма за подрастващи птици, ферми за продуктивни птици със склад за яйца и люпилня с административна сграда.  

IMG_3953.JPG

Фермите за подрастващи и продуктивни птици  са оборудвани от Big Dutchman. Напълно автоматизираният процес осигурява комфорт на птиците и облекчава труда на нашите специалисти. Иновативната технология на отглеждане гарантира

най-високи производствени резултати и безупречен здравен статус.  

FE0BCC46-2371-4EAD-A04A-443B002919FD-BFA

Люпилнята е построена по идеен проект на Pas Reform.

и е оборудвана с машини от последно поколение. Специална обработка на яйцата гарантира производството на здрави и жизнени пилета. Уникалният дизайн на машините позволява поддържането на безупречна хигиена. Пълната автоматизация на процесите гарантира високото качество на пилетата.

892B28D1-8AE9-4F20-9F91-68EBE45B7B83-243

Всички манипулации в люпилнята изпълняваме с внимание, прецизност  и отговорност, за да получим продукти с най-високо качество. В основата на нашите високи производствени резултати стои екип от мотивирани и квалифицирани специалисти. Използваме ваксини от световните лидери в отрасъла.

Всички етапи на производсвото се осъществяват в условия на висока хигиена.  

bottom of page